Die Beheerliggaam

Funksie

Die beheerliggaam se verantwoordelikheid onder die SA-Skolewet is die beheer oor die skool se finansies, terrein en bates. Lede van die beheerliggaam stel hul uiteenlopende ervaring en kundigheid tot die skool se diens. Hulle sorg vir nakoming van wetgewing, goeie korporatiewe bestuur, jaarlikse begroting en verantwoordelike aanwending van die skoolfonds wat ouers betaal.

Die beheerliggaam het ook ‘n statutêre rol by personeelaanstellings deur die WKOD. Voorts spits die beheerliggaam hom toe op doeltreffende kommunikasie en bemarking van die skool. Om hiermee te help is die ‘n pos geadverteer vir ‘n Kommunikasie- en bemarkingsbestuurder en op 1 Junie 2016 is die baie ervare me Nadine Petrick in die pos aangestel. ‘n Splinternuwe adjunkhoof, me Lizette Visser, het in Julie 2016 haar pos betree.

Oudleerlinge
Die beheerliggaam beywer hom aktief om die skool se bande met sy groot en lojale oudleerlingkorps te versterk. Hoërskool Jan van Riebeeck se vele oudleerlinge sluit in leidende sakemanne, industrialiste, landbouleiers, navorsers, regters, professionele lui in verskeie dissiplines, akademici, opvoeders, kultuurleiers, kunstenaars, letterkundiges, en innoveerders in die nuwe tegnologie-wêreld. Hierdie presteerders is sprekende bewys van hoe Hoërskool Jan van Riebeeck, getrou aan sy leuse “Wees uself”, die deur na die wêreld vir sy kinders oopmaak.

Koshuise
Geslagte lank reeds verskaf Hoërskool Jan van Riebeeck se koshuise ‘n veilige heenkome vir plattelandse kinders wat die unieke geleentheid van ‘n eersterangse Afrikaanse opvoeding in ‘n veilige stadsomgewing kry. Die beheerliggaam het die afgelope jaar gesorg vir beduidende opgradering en modernisering van beide die seuns- en meisieskoshuise.

Projekte
Hoërskool Jan van Riebeeck, gestig in 1926, het ‘n lang en trotse geskiedenis. Met sy eeufeesviering in 2026 op die horison is “Die Hoërskool Jan van Riebeeck 100 Gedenktrust” in November 2012 opgerig, met die doel om fondse vir die aanpak van projekte beskikbaar te stel. Die beheerliggaam identifiseer en prioritiseer projekte, soos bv. die genoemde opgradering van koshuise, uitbou van die skoolargief en historiese biblioteek, terrein- en infrastruktuurontwikkeling, opvoedkundige toerusting en nuwe tegnologie, behoud en verkryging van uitnemende personeel, personeelontwikkeling, voorsiening van personeelhuisvesting, beurse vir leerders, befondsing van buite-kurrikulêre aktiwiteite, en nog meer.

Nuwe era
Onder leiding van die skoolhoof en adjunkhoof, met kundige personeel, leerders met groot potensiaal, en met die ondersteuning van ‘n doelgerigte beheerliggaam en energieke ouerkorps, gaan Hoërskool Jan van Riebeeck die laaste dekade voor sy eeufeesviering met opwinding en vertroue tegemoet.