Projekte – Gemeenskapsbetrokkenheid

Jan van Riebeeck strewe ‘n kultuur van medemenslikheid na.

Die deelname aan projekte soos die ATKV-Handevatprojek mobiliseer hierdie uitkyk tot gemeenskapsbetrokkenheid. Groot welslae was reeds bereik in 2011 nadat ons die ATKV-Handevatkompetisie gewen het. Gedragspatrone in minder bevoorregte gemeenskappe begin verander, ouers in hierdie gemeenskappe raak vir die eerste keer betrokke om wesenlike verskille mee te bring.

Nuwe energie het ontstaan deur die vorming van ‘n standvastige gemeenskapsbetrokkenheid-vereniging (genaamd HANDEVAT) en funksioneer by die skool op twee wyses.
1. Deurlopende vaste maandelikse projekte gebaseer op basiese behoeftebevrediging in verskeie behoeftige gemeenskappe en skole; die inkorporering van interaktiewe gemeenskapsdeelname per projek; ‘n werkswinkel sodat kennis en vaardighede opgedoen kan word.
2. Jaarlikse kapitaalvorming om agtergeblewe skole se behoeftes aan te spreek nadat daar oor ‘n minimum van 6 maande interaksie met die skole
was.

Geregistreerde Jan van Riebeeck Handevatlede word ook deurlopend vir hul gemeenskapsbetrokkenheid beloon. Hulle verdien krediete vir betrokkenheid en sodoende kry hulle die geleentheid om verskeie toekennings te ontvang. ‘n Leerder se status kan ontwikkel van dienslewering tot brons, silwer en ‘n goue penning wat hom/haar vir kleure en ere-kleure kan laat kwalifiseer.