Oorsig

Hoërskool is ‘n belangrike deel van ‘n kind se onderriglewe. Tydens hierdie laaste vyf skooljare moet elke kind optimaal ontwikkel en voorberei word vir ‘n akademiese glansjaar in graad 12. Met behulp van ‘n stimulerende leeromgewing, deurdagte vakkeuses, kundige vakonderwysers en klein klasgroepe waarborg Hoërskool Jan van Riebeeck uitnemende akademiese resultate. Elke kind word uitgedaag en ondersteun tot maksimale ontwikkeling van potensiaal.

Die nasorg- en navorsingsfasiliteite by ons skool verseker dat geen leerder enige stimulasie kortkom nie. Leerondersteuning vind daagliks plaas met behulp van die akademiese intervensiestelsel en leerder-tutorhulp. Studie- en navorsingsfasiliteite onder toesig is elke middag tot die beskikking van elke leerder.

Die volgende fasiliteite dra by tot ons suksesvolle onderrigprogram:

  • Groepstudielokale
  • Remediërende lokale
  • Navorsingsfasiliteite (elektronies en biblioteek)
  • Kurrikulumgerigte multimedia
  • Rekenaargesteunde remediëring vir Wiskunde
  • Moderne rekenaarsentrums vir onderrig van RTT, IT en IGO
  • Musieksentrum (met ‘n opname-ateljee)
  • Volledig toegeruste opleidingskombuis en restaurantfasiliteit vir onderrig van gasvryheidstudies
  • Doeltreffende laboratoriums vir onderrig van Natuur-, Lewens en Fisiese wetenskappe

By Hoërskool Jan van Riebeeck kan leerlinge met die korrekte vakkeuse uit sekere groepe, ‘n Nasionale Senior Sertifikaat verwerf. Hierdie sertifikaat is geldig vir toegang tot die wêreld van werk of verdere opleiding, hetsy universiteit, technikon of kollege.