Ontmoet ons Hoof

Skoolhoof - Mnr Andrè Franken

Skoolhoof – Mnr Andrè Franken

Die keuse van ‘n hoërskool vorm ‘n noodsaaklike deel van die toekomsplanne van ‘n voornemende leerder.

Jou hoërskooljare is besondere vormingsjare. Jy gaan nuwe en dikwels lewenslange vriendskapsbande sluit. Vaardighede gaan geslyp word, talente gaan verder ontwikkel, jou horisonne gaan verbreed en noodsaaklike kennis versamel word. In die hoërskool word jy gelei en ondersteun tot verantwoordelike toekomsbeplanning en word jy gevorm tot ‘n selfstandige jongmens wat sy/haar plek in die volwasse wêreld kan inneem.
Indien hierdie dinge vir jou belangrik is, behoort Hoërskool Jan van Riebeeck beslis jou nommer een keuse te wees, want:

  1. Akademie is ons trots en hoogste prioriteit;
  2. Kultuur is ‘n kwaliteit, lewensverrykende en genotvolle leerervaring met ‘n propvol program;
  3. Sport geniet ‘n hoë profiel en bied ‘n uiters kompeterende opvoedingsgeleentheid wat jaarliks verskeie skittersterre lewer;
  4. Leierskapsontwikkeling skep ‘n geleentheid om leerders voor te berei om in alle aspekte van die skoollewe die voortou te neem;
  5. Sosiale interaksie is ‘n klinkklare aanduiding dat ons hard werk, maar ook lekker kan speel;
  6. Trots en tradisies is ‘n getuienis van waar ons skool se wortels lê; en
  7. Christelike geloof vorm die basis vir elke dag se beplanning.

Gun jouself die geleentheid om rustig deur die prospektus te blaai en die inhoud jou eie te maak. Die besluit gaan dan vir jou maklik wees – kom Jan van Riebeeck toe. Ons sal vir jou die diep voetspore wys wat reeds hier getrap is, en jou leer om daarin te volg.