Ons Tradisies

In Jan van Riebeeck gaan jy deel word van tradisies wat deur jare ontstaan het en steeds in gebruik gehou word.

Die graad 8-Verwelkomingskamp
Hierdie geleentheid word vir baie jare reeds onder leiding van die graadvoog en met behulp van die registeronderwysers, matriekraad en huiskomitees gereël. Kortliks behels dit dat die nuwe graad 8-leerders (hulle kry jaarliks ‘n unieke naam) die
eerste drie skooldae in Jan van Riebeeck heeltemal afsonderlik van die res van die skool funksioneer. Hulle bly en slaap ook op die terrein. Gedurende hierdie tyd word die nuwelinge baie professioneel en uiters verantwoordelik georiënteer ten opsigte van die skoolaktiwiteite. Hulle leer ook die skoollied, geeslied en ontwikkel hul eie kreet. Een nag onderneem hulle ‘n unieke toer deur die skoolgebou wat eindig in die hoof se kantoor, waar hulle voor die gr. 8-boek te staan kom.

‘n Belangrike komponent van die kamp is ook die inoefening van hul eie unieke produksie wat op Stigtersdag voor die hele skool opgevoer word – sodat die matrieks dit kan goedkeur. Dieselfde aand voer hulle ook die produksie vir hul ouers en die publiek op. Die oriëntering sluit op ‘n hoogtepunt af wanneer die graad 8-leerders tydens hulle eerste saalopening op die verhoog hul nuwe skoolbaadjies van die hoof ontvang. Hierdie geleentheid mag jy nie misloop nie.

Registreer dus betyds om jou plek in Hoërskool Jan van Riebeeck te verseker.

Stigtersdag
Hierdie geleentheid word jaarliks deur die matriekraad gereël om die stigting van Hoërskool Jan van Riebeeck te herdenk. ‘n Gasspreker word genooi. In 2013 het me. Helen Zille die leerders toegespreek. Na afloop voer die graad 8’s hul produksie vir die skool op. Die graad 12’s moet die produksie goedkeur. Kom beleef self wat gebeur!

Matriekkamp
Die baie gewilde kamp, onder leiding van die graadvoog, vind elke jaar tydens die eerste naweek nadat die skool begin het, plaas. Die kamp skep ongelooflike gees en samehorigheid onder die matrieks.

Gaan maak gerus ‘n draai op ons Facebook-blad om van die jongste foto’s te sien.

Vlotresies
Na afloop van die jaarlikse Interhuis-swemgala is daar groot opgewondenheid wanneer die matrieks die dag afsluit met hulle, nou reeds bekende, vlotresies in die swembad. Die kersie op die koek is wanneer die hele graad 12-groep vir oulaas saam in die swembad spring.

Die laaste 400m
Die Interhuisatletiek word elke jaar op ‘n hoogtepunt afgesluit wanneer al die matrieks saam ‘n laaste keer om die atletiekbaan hardloop (Vir party was dit dalk ook die eerste keer).

Jan Toeks
Hierdie uiters gewilde “Oscar”-geleentheid word elke jaar in die tweede kwartaal deur die graad 11’s gereël en sorg vir groot pret.

Witrokdag
Hierdie baie ou tradisie is spesifiek gerig op die matrieks en gaan gepaard met baie moeite, fyn beplanning en baie emosie. Die program vir die dag begin wanneer die matrieks tydens hul laaste amptelike skooldag, pragtig in wit geklee, hul plekke in die saal inneem.

Die Geeslied
Wanneer Hoërskool Jan van Riebeeck die geeslied sing, raak almal stil en luister. Hoendervleis-mooi!

So kom raak deel van ‘n skool waar tradisie belangrik maar ook pret is.